کُردستان و جغرافیایی برای شناخت بیشتر

کُردها به واسطه ی اینکه در چهار حوزه ی جغرافیایی متفاوت زندگی می کنند یکی از زبان دان ترین ملت های دنیا به شمار می آیند، اگر کردهای دیاسپورا(دور از وطن) را نیز به حساب بیاوریم وارد حوزه ی گسترده تری می شویم که لزوم شناخت این ملت را دوچندان می کند، کُردشناسی و به تعبیری کردستان شناسی زمینه ای است که اکنون در بسیاری از دانشگاه های معروف دنیا به برایش دپارتمان و حوزه های آکادمیک تعریف شده است، ژاپن از این نظر هر چند کمی عقب است اما در سال های اخیر زمینه هایی برای گسترش این حوزه فراهم شده است، گروهی جوان به نام پورت بی در هفته ی اخیر توری علمی فرهنگی را راه اندازی کرده بود که در آن تلاش کرده بودند ژاپن و توکیو را از نگاه کُردها(کُردهای مقیم ژاپن که جمعیتشان بیش از دو هزار نفر بوده و عمدتا از ترکیه آمده اند) به ژاپنی ها نشان دهند، آقای تاکایاما و تیمشان که این پروژه را سرپرستی می کردند در یکی از بخش های تور میزبان چهار تن از کُردهای چهار کشور ایران،عراق، سوریه و ترکیه بودند و همزمان بخشی از نمایش نامه (پناهجویان) اثر آیسخولوس (تراژدینویس یونان باستان) را به چهار زبان کُردی،فارسی،ترکی و عربی خواندند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s